Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki KLRwP

www.klr.szczecin.pl

Prezes

dr Beata Modlińska

NZOZ Beata Modlińska

ul. Tartaczna 14

70-893 Szczecin

tel. 602 199 577

e-mail: beatamod@interia.pl

Imię, nazwisko *
Email *
Nr telefonu *
Treść *